ประทับ

การจัดการอสังหาริมทรัพย์Bühler & Hahn GbR
Kreuzhofstraße 1A
67659 Kaiserslautern

อีเมล: kreuzhofstrasse-ferienwohnung@gmx.de
ติดต่อ: Christina Hahn และ Robin Bühler
โทร: +49 151 24 24 3563 / +49 175 955 1535